banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Tuyển dụng viên chức y tế làm việc tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Bác Ái năm 2019

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_3440_TB-BVT_thong bao tuyen dung bac ai_ksbt.pdf