banner
Đăng Nhập
  Tin tức & Hình ảnh

Ký kết thỏa thuận thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Trong những năm qua, việc thanh toán bằng tiền mặt khi đi khám chữa bệnh là thói quen của rất nhiều người. Tuy nhiên, tại bệnh viện tuyến tỉnh hay các bệnh viện tuyến trung ương, lượng bệnh ngày càng đông hơn, thời gian xếp hàng thanh toán viện phí quá dài đã và đanglà vấn đề bức xúc đối với bệnh nhân và người nhà. Chính vì thế, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doan, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; cùng với chỉ thị của Bộ Y tế ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

Bệnh viện Tỉnh đã xây dựng đề án và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào ngày 09 tháng 10 năm 2019.

Ngày 03/01/2020, Bệnh viện đã phối hợp cùng ngân hàng Vietinbank CN Ninh Thuận tổ chức lễ ký kết thỏa thuận thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Việc thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cho phép bệnh nhân tự thực hiện các thủ tục nhập khám bệnh, thanh toán cận lâm sàng, thanh toán tiền thuốc... việc thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đem lại sự tiện lợi cho bệnh nhân, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Theo kế hoạch, từ tháng 3 năm 2020, việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ chính thức được đi vào hoạt động.

Hương Nguyễn

In      [ Trở về ]