banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP CT16 VÀ CT64 LÁT CẮT

Xem file đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_516_TYC-BVT THU YEU CAU.pdf