banner
Đăng Nhập
  Thông tin y học

Thông tin y học
Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị cường Aldosteron - Bs Thoại

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
Chan doan va dieu tri cuong Aldosteron - bs Thoại.pdf
 
Các Thông tin y học đã đưa
   NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIỆC HIẾN TIỂU CẦU (10:17 - 31/05/2018)
   MỘT SỐ HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ XÉT NGHIỆM HbA1C ĐỐI VỚI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (08:48 - 30/05/2018)
   NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ MÁU DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH (14:37 - 07/05/2018)
   SÀNG LỌC SƠ SINH (09:53 - 15/03/2018)
   NỘI SOI ĐẠI, TRỰC TRÀNG: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (09:18 - 15/03/2018)