banner
Đăng Nhập
  Thông tin y học

Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề nhiễm toan Ceton - Bs Hào

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
CHUYEN DE NHIEM TOAN CETON - bs Hào.pdf
 
Các Thông tin y học đã đưa
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Đái tháo đường type 2 - Bs Định (15:14 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị cường Aldosteron - Bs Thoại (15:12 - 16/05/2019)
   NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIỆC HIẾN TIỂU CẦU (10:17 - 31/05/2018)
   MỘT SỐ HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ XÉT NGHIỆM HbA1C ĐỐI VỚI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (08:48 - 30/05/2018)
   NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ MÁU DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH (14:37 - 07/05/2018)