banner
Đăng Nhập
  Thông tin y học

Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Suy vỏ thượng thận - Bs Trần Thái Tuấn

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
Suy tuyen thuong than - bs Tuấn.pdf
 
Các Thông tin y học đã đưa
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Hội chứng chuyển hóa - Bs Ngô Thị Hà (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề rối loạn lipid máu - Bs Hoài Tâm (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề nội tiết - Bs Ly (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Hội chứng Cushing - BS Thái (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị bướu giáp - BS Trần Thanh Truyền (15:21 - 16/05/2019)