banner
Đăng Nhập
  Tuyển Dụng và Tập Huấn

THÔNG BÁO TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VIRUS CORONA (MERS-COV)

 

 * Căn cứ kế hoạch số : 07/KH-BVT ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận ; Ban Giám đốc bệnh viện thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện đúng 14h00 ngày  26/06/2015 tập trung tại Hội trường lớn bệnh viện để được nghe báo cáo và tập huấn về phòng chống dịch bệnh HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VIRUS CORONA (MERS-COV)

 * Đề nghị cán bộ viên chức bệnh viện thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

In      [ Trở về ]
 
Các Tuyển Dụng và Tập Huấn đã đưa
   THÔNG BÁO LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC (Cập nhật đến 11h00 giờ ngày 21/10/2014) (10:30 - 23/10/2014)