banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Danh mục kỹ thuật phê duyệt gởi khoa, phòng

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
DANH MUC KY THUAT PHE DUYET gui khoa phong .xls
 
Các Thông Báo đã đưa
   Tuyên truyền tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019 (08:38 - 25/04/2019)
   Phối hợp khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh lần 1 năm 2019 (09:12 - 24/04/2019)
   Thông báo tuyển dụng ngày 15/2/2019 (14:19 - 15/02/2019)
   Thông báo tuyển dụng ngày 21/01/2019 (10:14 - 21/01/2019)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 12 (11:14 - 11/01/2019)