banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Công văn phòng chống tác hại rượu bia

File đính kèm:

 

drive.google.com/file/d/1VKZSwqOXn4lWdZNrzFhzWgPRajcZtNi9/view

 

In      [ Trở về ]
 
Các Thông Báo đã đưa
   Thông báo tuyển dụng ngày 17.5.2019 (08:29 - 20/05/2019)
   Danh mục giá khám, chữa bệnh dành cho bệnh nhân không có thẻ BHYT (14:55 - 15/05/2019)
   Danh mục kỹ thuật phê duyệt gởi khoa, phòng (14:54 - 15/05/2019)
   Tuyên truyền tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019 (08:38 - 25/04/2019)
   Phối hợp khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh lần 1 năm 2019 (09:12 - 24/04/2019)