banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Thông báo tuyển dụng ngày 24.6

FIle đính kèm:

 

 

In      [ Trở về ]
ATYT SỐ 06.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Công văn phòng chống tác hại rượu bia (16:52 - 14/06/2019)
   Thông báo tuyển dụng ngày 17.5.2019 (08:29 - 20/05/2019)
   Danh mục giá khám, chữa bệnh dành cho bệnh nhân không có thẻ BHYT (14:55 - 15/05/2019)
   Danh mục kỹ thuật phê duyệt gởi khoa, phòng (14:54 - 15/05/2019)
   Tuyên truyền tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019 (08:38 - 25/04/2019)