banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
DMKT KBCB bo sung tai BVT - kem theo QD 4-2020.xlsx
 
Các Thông Báo đã đưa
   Thông báo tuyển dụng tháng 4/2020 (15:22 - 14/04/2020)
   Tuyển dụng ngày 17/3/2020 (09:01 - 18/03/2020)
   Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (09:10 - 27/12/2019)
   Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 (16:14 - 10/12/2019)
   Quyết định 32/2019/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (10:31 - 10/12/2019)