banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Chấn thương

I. DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU TẠI KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG:

1.      PHẪU THUẬT LOẠI ĐẶC BIỆT (Giá thu thêm: 4.615.000 đồng)

-         Phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay

-         Phẫu thuật tổn thương gân gấp ở vùng cấm (Vùng II)

-         Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi       

-         Phẫu thuật KHX gãy hai mâm chày 

-         Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày          

-         Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon)

-         Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân          

-         Phẫu thuật KHX gãy hở độ III trên và liên lồi cầu xương đùi      

-         Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II

-         Phẫu thuật KHX gãy Pilon

-         Phẫu thuật KHX gãy xương sên và trật khớp

-         Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn

-         Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng

-         Phẫu thuật thay khớp gối bán phần

-         Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng

-         Phẫu thuật nối thần kinh ngoại biên và ghép TK ngoại biên

-         Phẫu thuật nội soi khâu sụn chêm

-         Phẫu thuật nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước

-         Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau

-         Cắt các loại u vùng da đầu, cổ phức tạp

2.      PHẪU THUẬT LOẠI I (Giá thu thêm: 3.754.000 đồng)

-         Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn

-         Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn

-         Phẫu thuật KHX gãy cổ giải phẫu và phẫu thuật xương cánh tay

-         Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay

-         Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay 

-         Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay

-         Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp

-         Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay

-         Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu

-         Phẫu thuật KHX gãy Monteggia

-         Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp

-         Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay

-         Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới

-         Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới qương quay

-         Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay

-         Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay

-         Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay

-         Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay

-         Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay

-         Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng  tay

-         Phẫu thuật tổn thương gân gấp bàn – cổ tay

-         Phẫu thuật KHX gãy cánh chậu

-         Phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu

-         Phẫu thuật KHX toác khớp mu ( trật khớp)

-         Phẫu thuật KHX gãy khung chậu – trật khớp mu

-         Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi  

-         Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi    

-         Phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi 

-         Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi          

-         Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi          

-         Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi       

-         Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi        

-         Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi          

-         Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp      

-         Phẫu thuật KHX gãy Hoffa đầu dưới xương đùi               

-         Phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp                 

-         Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong         

-         Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài        

-         Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày        

-         Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân       

-         Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần           

-         Phẫu thuật KHX gãy 2 mắt cá cổ chân       

-         Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong   

-         Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài   

-         Phẫu thuật KHX gãy trật xương sên

-         Phẫu thuật KHX gãy xương gót       

-         Phẫu thuật KHX gãy trật xương gót

-         Phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc 

-         Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân          

-         Phẫu thuật KHX gãy nền đốt bàn ngón 5 (bàn chân)        

-         Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân

-         Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân          

-         Phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân        

-         Phẫu thuật KHX gãy hở độ II trên và liên lồi cầu xương đùi       

-         Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay           

-         Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay         

-         Phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay        

-         Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay

-         Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay          

-         Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay         

-         Phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay        

-         Cố đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi trên      

-         Cố đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi dưới     

-         Phẫu thuật vết thương bàn tay          

-         Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi          

-         Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp      

-         Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay  

-         Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền        

-         Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch rời          

-         Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay       

-         Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay       

-         Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay           

-         Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay      

-         Phẫu thuật sửa trục điều trị lệch trục sau gãy đầu dưới xương quay       

-         Phẫu thuật và điều trị trật khớp quay trụ dưới        

-         Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay

-         Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay

-         Phẫu thuật làm cứng khớp quay trụ dưới

-         Phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay

-         Phẫu thuật điều trị viêm bao hoạt dịch của gân gấp bàn ngón tay

-         Phẫu thuật làm cứng khớp bàn, ngón tay

-         Phẫu thuật bệnh lý nhiễm trùng bàn tay

-         Thương tích bàn tay phức tạp

-         Phẫu thuật KHX gãy cổ chân

-         Phẫu thuật KHX gãy xương gót

-         Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân

-         Phẫu thuật KHX trật khớp cổ chân

-         Phẫu thuật KHX trật khớp dưới sên

-         Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ chân ở trẻ em

-         Phẫu thuật tổn thương gân Achille

-         Phẫu thuật tổn thương gân cơ chày sau

-         Phẫu thuật đứt gân cơ nhị đầu

-         Phẫu thuật điều trị gân bánh chè

-         Phẫu thuật điều trị đứt gân cơ nhị đầu đùi

-         Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille

-         Phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương cánh tay

-         Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay có tổn thương mạch và thần kinh

-         Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay

-         Phẫu thuật điều trị trật khớp khuỷu

-         Phẫu thuật KHX gãy phức tạp vùng khuỷu

-         Phẫu thuật KHX gãy Monteggia

-         Phẫu thuật KHX gãy đài quay (Gãy cổ xương quay)

-         Phẫu thuật KHX gãy 2 xương cẳng tay

-         Phẫu thuật trật khớp háng sau chấn thương

-         Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi

-         Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương đùi

-         Phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp vùng khớp gối

-         Phẫu thuật KHX gãy thân xương cẳng chân

-         Phẫu thuật KHX gãy bong sụn tiếp đầu dưới xương chày

-         Phẫu thuật chỉnh sửa sau gãy xương Cal lệch xương

-         Phẫu thuật tạo hình điều trị cứng gối sau chấn thương

-         Phẫu thuật thay khớp háng bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo)

-         Phẫu thuật sửa trục chi (KHX bằng nẹp vis, Kim K.Wire)

-         Phẫu thuật gỡ dính khớp gối

-         Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp

-         Phẫu thuật chuyển da, cơ che phủ

-         Phẫu thuật vá da diện tích >10cm2

-         Phẫu thuật giải ép thần kinh ( ống cổ tay, khuỷu…)

-         Phẫu thuật ghép xương tự thân (chưa bao gồm các phương tiện cố định)

-         Phẫu thuật u máu

-         Phẫu thuật gỡ dính gân gấp

-         Phẫu thuật gỡ dính gân duỗi

-         Phẫu  thuật gỡ dính thần kinh

-         Phẫu thuật u thần kinh ngoại biên

-         Phẫu thuật giải phóng chèn ép TK ngoại biên

-         Phẫu thuật u thần kinh trên da

-         Phẫu thuật nạo viêm + lấy xương chết

-         Phẫu thuật viêm tấy bao hoạt dịch bàn tay

-         Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp gối

-         Phẫu thuật nội soi cắt sụn chêm

-         Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối

-         Phẫu thuật nội soi khoan kích thích tủy

-         Phẫu thuật nội soi gỡ dính khớp gối

-         Nối gân duỗi

-         Khâu nối thần kinh không sử dụng vi phẫu thuạt

-         Phẫu thuật cắt ngón tay thừa

-         Phẫu thuật tạo hình các khuyết da bằng ghép da tự thân

-         Cắt các khối u da lành tính dưới 5cm

-         Cắt khối u da lành tính  trên 5cm

-         Cắt khối u da lành tính khổng lồ

-         Cắt loét tì đè vùng gót bàn chân

-         Phẫu thuật cắt ngón chân thừa

-         Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính

-         Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm

-         Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính trên 10 cm

-         Cắt rộng thương tổn phần mềm do ung thư + cắt các cơ liên quan

-         Cắt u máu/u bạch mạch dưới da đường kính từ 5 - 10cm

-         Cắt u máu, u bạch mạch vùng phức tạp, khó

-         Cắt u máu/u bạch mạch lan toả, đường kính bằng và trên 10cm

-         Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính bằng và trên 5cm

-         Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm

-         Cắt chi và vét hạch do ung thư

-         Tháo khớp cổ tay do ung thư

-         Cắt cụt cánh tay do ung thư

-         Tháo khớp khuỷu tay do ung thư

-         Tháo khớp vai do ung thư đầu trên xương cánh tay

-         Tháo nửa bàn chân trước do ung thư

-         Tháo khớp cổ chân do ung thư

-         Tháo khớp gối do ung thư

-         Tháo khớp háng do ung thư

-         Cắt cụt cẳng chân do ung thư

-         Cắt cụt đùi do ung thư

3.      PHẪU THUẬT LOẠI II (Giá thu thêm: 1.755.000 đồng)

-         Phẫu thuật KHX gãy xương đòn

-         Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh  tay

-         Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay

-         Phẫu thuật KHX gãy đài quay

-         Phẫu thuật KHX gãy bánh chè         

-         Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động

-         Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay

-         Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay

-         KHX qua da bằng K.Wire gãy đầu dưới xương quay

-         Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUERVAIN và ngón tay cò súng

-         Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón

-         Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay, cánh tay

-         Phẫu thuật tháo khớp cổ tay

-         Cắt cụt chấn thương cổ và bàn chân

-         Phẫu thuật tổn thương gân chày trước

-         Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I

-         Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên

-         Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I

-         Phẫu thuật KHX bằng K.Wire điều trị gãy trên lồi cầu xương cánh tay

-         Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay

-         Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương

-         Phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm

-         Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ xương cánh tay (chưa bao gồm kim cố định)

-         Phẫu thuật đặt lại khớp, găm kim cố định (buộc vòng chỉ thép)

-         Phẫu thuật sửa mỏm cụt chi

-         Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón)

-         Phẫu thuật điều trị gãy xương/ đặt lại xương trên một vùng chi thể (không sử dụng các phương tiện kết hợp xương)

-         Phẫu thuật vá da diện tích <5cm2

-         Phẫu thuật vá da diện tích từ 5-10cm2

-         Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân (1 gân)

-         Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân)

-         Phẫu thuật nối thần kinh (1 dây)

-         Phẫu thuật lấy bỏ u xương

-         Phẫu thuật lấy bỏ u phần mềm

-         Phẫu thuật  vá da mỏng

-         Phẫu thuật viêm xương

-         Phẫu thuật vết thương khớp

-         Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ KHX

-         Phẫu thuật ghép da tự thân các khuyết phần mềm cánh tay

-         Phẫu thuật ghép da tự thân các khuyết phần mềm cẳng tay

-         Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng ghép da tự thân

-         Phẫu thuật điều trị vết thương bàn tay bằng các vạt da tại chỗ

-         Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng ghép da tự thân

-         Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da tại chỗ

-         Phẫu thuật vết thương khớp bàn ngón

-         Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít

-         Gỡ dính gân

-         Gỡ dính thần kinh

-         Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm

-         Cắt u thần kinh

-         Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm

-         Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính dưới 5cm

-         Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm

4.      PHẪU THUẬT LOẠI III (Giá thu thêm: 1.186.000)

-         Cắt đáy ổ  loét vết thương mãn tính

-         Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân)

-         Rạch áp xe mô mềm

II. DANH SÁCH PHẪU THUẬT VIÊN THỰC HIỆN TẠI KHOA:

 

 


In      [ Trở về ]
 
Các Thông Báo đã đưa
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Mắt (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Răng Hàm Mặt (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Tai – Mũi – Họng (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Tổng hợp (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Sản (16:35 - 17/06/2020)