banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Mắt

1. Danh sách các dịch vụ theo yêu cầu tại khoa Mắt:

2. Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đính kèm:

3. Danh sách phẫu thuật viên thực hiện tại khoa:

 

In      [ Trở về ]
 
Các Thông Báo đã đưa
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Răng Hàm Mặt (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Tai – Mũi – Họng (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Tổng hợp (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Sản (16:35 - 17/06/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 13/5/2020 (16:39 - 15/05/2020)