banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Thông báo tuyển dụng ngày 19/6/2020

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_2509_TB-BVT_thong bao tuyen dung thang 6.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Chấn thương (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Mắt (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Răng Hàm Mặt (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Tai – Mũi – Họng (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Tổng hợp (16:35 - 17/06/2020)