banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Thông báo tuyển dụng ngày 09/7/2020

Mời xem file đính kèm;

 

In      [ Trở về ]
vbdi_2776_TB-BVT_thong bao tuyen dung thang 7.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Thông báo tuyển dụng ngày 19/6/2020 (10:29 - 24/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Chấn thương (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Mắt (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Răng Hàm Mặt (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Tai – Mũi – Họng (16:35 - 17/06/2020)