banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Thông báo tuyển dụng ngày 11/11/2020

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_4371_TB-BVT_thong bao tuyen dung.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Thông báo tuyển dụng ngày 21/10/2020 (15:24 - 22/10/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 15/10/2020 (09:11 - 16/10/2020)
   Danh mục ngày giường điều thị theo yêu cầu cơ sở mới (10:56 - 15/10/2020)
   Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh Số 4491/QĐ-SYT (09:52 - 02/10/2020)
   Danh mục giá ngày 23/9/2020 (09:52 - 02/10/2020)