banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Thông báo tuyển dụng ngày 14/12/2020

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_4807_TB-BVT_thong bao tuyen dung.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Quyết định ban hành Danh mục Cận lâm sàng cho các khoa bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (14:24 - 03/12/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 11/11/2020 (16:07 - 13/11/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 21/10/2020 (15:24 - 22/10/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 15/10/2020 (09:11 - 16/10/2020)
   Danh mục ngày giường điều thị theo yêu cầu cơ sở mới (10:56 - 15/10/2020)