banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Quyết định Công nhận xếp hạng I đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbden_446_QD-UBND_cong nhan bv hang 1.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Danh mục giá BHYT theo Thông tư 13 bv hang I 29.12.20 (14:24 - 31/12/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 14/12/2020 (10:59 - 19/12/2020)
   Quyết định ban hành Danh mục Cận lâm sàng cho các khoa bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (14:24 - 03/12/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 11/11/2020 (16:07 - 13/11/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 21/10/2020 (15:24 - 22/10/2020)