banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Kế hoạch Triển khai thẻ khám bệnh thông minh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_141_KH-BVT-KH phát thẻ kcb.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Thông báo tuyển dụng ngày 15/1/2021 (16:44 - 15/01/2021)
   Quyết định Công nhận xếp hạng I đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận (14:24 - 31/12/2020)
   Danh mục giá BHYT theo Thông tư 13 bv hang I 29.12.20 (14:24 - 31/12/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 14/12/2020 (10:59 - 19/12/2020)
   Quyết định ban hành Danh mục Cận lâm sàng cho các khoa bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (14:24 - 03/12/2020)