banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 25/04/2022

 File đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
KeHoachTuyenDungVienChuc-25-04-2022.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   CHỈ DẪN TÀI LIỆU - ĐỀ CƯƠNGÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 (09:49 - 21/04/2022)
   KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2022 (09:49 - 20/04/2022)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ (10:54 - 15/04/2022)
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 14/04/2022 (10:54 - 15/04/2022)
   Thông báo tuyển dụng ngày 27.12.2021 (13:00 - 28/12/2021)