banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 19/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1730/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Mẫu thư chào giá: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM DUNG DỊCH RỬA MÁY HUYẾT HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 17/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1687/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Mẫu thư chào giá: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỤC THUỶ TINH THỂ NGÀY 14/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1677/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Mẫu thư chào giá: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT NGÀY 13/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1664/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Mẫu thư chào giá: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM ACID URIC NGÀY 13/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1663/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Mẫu thư chào giá: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 11/06/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 11/06/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 07/06/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY GIẶT VÀ MÁY SẤY NGÀY 03/06/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 31/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 31/05/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 30/05/2024
  MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 27/5/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BAO CAO SU BAO BỌC ĐẦU DÒ ĐỂ MỔ NỘI SOI NGÀY 20/05/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, HÓA CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 17/05/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 17/05/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM TỦ MÁT, LINH KIỆN VÀ DỊCH SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 15/05/2024
  THƯ YÊU CẦU GÓI NẮP ĐẬY TROCAR DÙNG TRONG HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI OLYMPUS NGÀY 13/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MUA SẮM VẬT TƯ DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU NGÀY 10/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MUA SẮM VẬT TƯ DÙNG TRONG HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI OLYMPUS NGÀY 10/05/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 09/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MUA SẮM VẬT TƯ, DỤNG CỤ NGÀY 08/05/2024
  THƯ YÊU CẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, KIỂM XẠ MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG TIA X NGÀY 07/05/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG TRONG NHA KHOA NGÀY 06/05/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 02/05/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 25/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 24/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 22/04/2024
  THƯ YÊU CẦU GIA HẠN DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 19/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 19/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 19/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NGÀY 17/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 16/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC GÓI THẦU DỊCH VỤ QUẤN MOTOR NGÀY 16/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 15/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIA DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 11/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 10/04/2024
  THƯ GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ DANH MỤC VẬT TƯ NGÀY 10/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ 09/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 09/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM ỐNG THÔNG TIỂU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 08/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SƠ SINH NGÀY 04/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ 02/04/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ 27/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 26/03/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ 25/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ, DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH NGÀY 19/03/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ 19/03/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM GÓI DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN MÁY CHUẨN LIỀU CRC - 25 NGÀY 19/03/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM GÓI DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN MÁY ĐO LIỀU PHÓNG XẠ ATOMEX NGÀY 19/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH NGÀY 18/03/2024
  THƯ YÊU CẦU GIA HẠN YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM KHÍ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 14/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH CÁC THIẾT BỊ HỖ TRỢ XÉT NGHIỆM NGÀY 18/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN INVITRO NGÀY 14/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 14/03/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ 13/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MÁY CT16 VÀ PHÒNG ĐẶT MÁY CT16 NGÀY 12/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ CHO THUÊ VÀ ĐỌC LIỀU KẾ NGÀY 12/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT NGÀY 12/03/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 11/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ KIẾM ĐỊNH NƯỚC RO NGÀY 08/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT NGÀY 05/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO NGÀY 04/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GÓI DỊCH VỤ SÀNG LỌC SƠ SINH NGÀY 28/02/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TÊ (Thư yêu cầu số: 428/TYC-BVT ngày 26/02/2024)
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ NGÀY 20/02/2024
  THƯ YÊU CẦU GIA HẠN CHÀO GIÁ DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM (Số Thư Yêu Cầu: 305/TYC-BVT ngày 31/01/2023)
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ,HOÁ CHẤT NGÀY 30/01/2024
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 29/01/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ, DỤNG CỤ NGÀY 23/01/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ VẬT TƯ Y TẾ (Thư Yêu Cầu số: 179/TYC-BVT NGÀY 19/01/2024)
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 15/01/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 12/01/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, CHẨN ĐOÁN IN VITRO (THƯ YÊU CẦU SỐ: 24/TYC-BVT NGÀY 03/01/2024)
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM TỦ MÁT NGÀY 09/01/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ NGÀY 05/01/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ NGÀY 29/12/2023
  DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NGÀY 27/12/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 27/12/2023
  GÓI THẦU DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH PHÒNG ĐẶT MÁY BỨC XẠ VÀ THIẾT BỊ BỨC XẠ NGÀY 27/12/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT DÙNG CHO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM CỦA KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGÀY 22/12/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 15/12/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT NGÀY 14/12/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ NGÀY 14/12/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 13/12/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA DÂY NỘI SOI ĐẠI TRÀNG NGÀY 08/12/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM DUNG DỊCH RỬA TAY PHẪU THUẬT NGÀY 08/12/2023
  THƯ YÊU CẦU GIA HẠN CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ SÀNG LỌC SƠ SINH (THƯ YÊU CẦU SỐ: 3697/TYC-BVT NGÀY 08/12/2023)
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC GÓI THẦU DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC RO1 CHẠY THẬN NHÂN TẠO
  DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH
  THƯ YÊU CẦU GIA HẠN DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
  DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU, KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TỈNH
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ ỐNG NGHIỆM, CHỈ (THƯ YÊU CẦU SỐ: 3563/TYC-BVT NGÀY 28/11/2023)
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ TÁN SỎI NIỆU QUẢN (THƯ YÊU CẦU SỐ: 3574/TYC-BVT NGÀY 28/11/2023)
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SƠ SINH NGÀY 24/11/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA LÒ ĐỐT SỐ 1 VÀ SỐ 2 NGÀY 23/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT ỐNG NGHIỆM NGÀY 22/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 21/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH ngày 20/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM GEL BÔI TRƠN VÀ HOÁ CHẤT NHUỘM TẾ BÀO ngày 13/11/2023
  THƯ MỜI YÊU CẦU MỜI GIÁ DANH MỤC GÓI THẦU BẢO TRÌ MÁY THẬN NHÂN TẠO VÀ MÁY LỌC MÁU HDF ONLINE NGÀY 10/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT VÀ DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NGÀY 10/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM (Thư Yêu Cầu số: 3379/TYC-BVT ngày 09/11/2023)
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI DANH MỤC HIỆU CHUẨN CÁC TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM CỦA KHOA HÓA SINH VI SINH VÀ HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGÀY 09/11/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 09/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM NÚT CAO SU VÀ NÚT NHÔM CHO KHOA DƯỢC NGÀY 09/11/2023
  THƯ YÊU CẦU GIA HẠN NHẬN CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA BƠM TIÊM ĐIỆN NGÀY 08/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ NGÀY 08/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT VẬT TƯ ngày 03/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM (THƯ YÊU CẦU SỐ: 3294/TYC- BVT NGÀY 02/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ OXY CHAI VÀ VẬT TƯ NGÀY 02/11/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT NHUỘM TẾ BÀO CHO KHOA GIẢI PHẪU BỆNH ngày 01/11/2023
  THƯ GIA HẠN YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT VÀ CÔNG TÁC XỬ LÝ NƯỚC THẢI ngày 01/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP GIẤY IN ĐIỆN TIM 3 CẦN ngày 01/11/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 31/10/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 27/10/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM ỐNG NGHIỆM CÓ BI (Thư yêu cầu số: 3142/TYC-BVT ngày 23/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ (Thư yêu cầu số: 3150/TYC-BVT NGÀY 23/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU GIA HẠN SỬA MÁY LỌC MÁU (Thư yêu cầu gia hạn số: 3129/TYC-BVT ngày 20/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU GIA HẠN LÒ HẤP RÁC (Thư yêu cầu gia hạn số: 3128/TYC-BVT ngày 20/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH HUYẾT ÁP KẾ, CÂN SỨC KHỎE VÀ MÁY ĐO ĐIỆN TIM (Thư yêu cầu số: 3122/TYC-BVT ngày 20/10/2023)
  THƯ GIA HẠN YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM KHÍ OXY LỎNG (Thư gia hạn yêu cầu số: 3116/TYC-BVT ngày 19/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN-QUẢ LỌC MÁU (Thư yêu cầu số: 3102/TYC-BVT ngày 18/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ (Thư yêu cầu số: 3103/TYC-BVT ngày 18/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM TEST THỬ DẠ DÀY (Thư Yêu Cầu số: 3054/TYC-BVT ngày 13/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU GIA HẠN CHÀO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM (Thư Yêu Cầu số: 3036/TYC-BVT ngày 12/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH NỒI HẤP TIỆT TRÙNG, BÌNH CHỊU ÁP LỰC, VAN AN TOÀN, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT VÀ HAI HỆ THỐNG OXY TRUNG TÂM ngày 12/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA MÁY LỌC MÁU ngày 10/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA LÒ HẤP RÁC ngày 10/10/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM GEL BÔI TRƠN ngày 10/10/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM DUNG DỊCH RỬA QUẢ LỌC THẬN VÀ CÔNG TÁC XỬ LÝ NƯỚC THẢI ngày 06/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 05/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ OXY LỎNG, HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ ngày 04/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 28/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP GIẤY IN ĐIỆN TIM 3 CẦN ngày 26/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ ngày 25/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM KHÍ OXY CHAI, VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT ngày 22/09/2023
  GIA HẠN YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM DUNG DỊCH SÁT KHUẨN ngày 20/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP BAO, BO HUYẾT ÁP ngày 19/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM THẠCH MÁU VÀ THẠCH NÂU ngày 19/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, GĂNG TAY, ỐNG THÔNG JJ ngày 19/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC RO2 CHẠY THẬN NHÂN TẠO ngày 15/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM HOÁ CHẤT MHA ngày 13/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MÁY THỞ, MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ, DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦNG, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM, NHIỆT KẾ LẠNH ngày 12/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ THÁO DỞ, DI DỜI, THAY MỚI LỒNG FARADAY VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY MRI ngày 08/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ OXY Y TẾ ngày 08/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH NỒI HẤP TIỆT TRÙNG, BÌNH NÉN KHÍ, VAN AN TOÀN, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT ngày 08/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM HOÁ CHẤT VÀ DUNG DỊCH SÁT KHUẨN ngày 08/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ HÓA CHẤT ngày 07/09/2023
  CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ LINH KIỆN SỬA CHỮA TRỤ DỊCH TRUYỀN, XE TIÊM, BÀN MAYO, XE BẮT BÉ, XE TẮM BÉ, BÀN SANH, GIƯỜNG HỒI SỨC, XE ĐẨY BỆNH NHÂN ngày 30/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA HỆ THỐNG CHỤP MẠCH SỐ HOÁ XOÁ NỀN TREO TRẦN MỘT BÌNH DIỆN ĐẦU THU PHẲNG ALLURA XPER FD20 VÀ MÁY ĐIỆN TIM GẮNG SỨC CARDIO NGÀY 28/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY SIÊU ÂM ngày 25/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT ngày 25/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY THỞ BABYLOG VÀ MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ DRAEGER ngày 24/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA MÁY IN PHIM XQUANG, CT1, MÁY XỬ LÝ CATTSET CAPSULA, MÀN HÌNH HỆ THỐNG MÁY NỘI SOI OLYMPUS ngày 22/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT ngày 22/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY CHẠY THẬN ngày 21/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM HOÁ CHẤT ngày 18/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 15/08/2023
  THƯ YÊU CẦu MỜi CHÀO GIÁ MUA SĂM VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ KHÍ Y TẾ NGÀY 14-08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ HÓA CHẤT ngày 09/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ HIỆU CHỈNH MÁY ĐO CẢNH BÁO PHÓNG XẠ ngày 09/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MÁY THỞ, MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ, DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦNG, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ-ĐỘ ẨM, NHIỆT KẾ ngày 07/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SÀN LỌC MÁU VÀ CATHETER DẪN LƯU QUA DA ngày 02/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA LÒ ĐỐT ngày 02/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM PHIM XQUANG ngày 28/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM LINH KIỆN SỬA CHỮA ÁP LỰC DƯƠNG ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU CHO DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦu MỜi CHÀO GIÁ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GĂNG TAY PHẪU THUẬT ngày 26/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ngày 25/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT VẬT TƯ XÉT NGHIỆM ngày 14/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP CT16, CT64 LÁT CẮT ngày 13/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 07/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ngày 07/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM CATHETER TẠO ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TỪ NGOẠI BIÊN ngày 26/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM CÁC LOẠI ỐNG ngày 20/06/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ THANG MÁY ngay 16/06/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ KIỂM ĐỊNH THANG MÁY ngày 14/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DÂY TRUYỀN DỊCH ngày 13/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO ngày 12/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN SỬA CHỮA THANG MÁY ngày 12/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO ngày 08/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ VẬT TƯ Y TẾ ngày 01/06/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA MÁY ĐIỆN TIM 3 KÊNH ngày 31/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANG MÁY ngày 23/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY ĐIỆN CHÂM CHO BỆNH VIỆN TỈNH ngày 26/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DỤNG CỤ Y HỌC ngày 24/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT ngày 23/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT VÀ KHÍ Y TẾ ngày 19/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DÂY TRUYỀN DỊCH ngày 17/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 15/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 12/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 11/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 09/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 08/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM ỐNG THÔNG JJ ngày 08/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 05/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ OXY LỎNG ngày 04/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY MONITOR SẢN KHOA PHILIPS ngày 27/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM CATHETER CHẠY THẬN NHÂN TẠO VÀ KHÍ OXY ngày 24/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BĂNG KEO THUN CO GIÃN ngày 20/04/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 19/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BƠM KIM TIÊM VÀ KHÍ OXY NGÀY 17/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT NGÀY 13/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 12/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT NGÀY 11/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 07/04/2023