banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Đấu thầu Trang thiết bị y tế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY ĐIỆN CHÂM CHO BỆNH VIỆN TỈNH ngày 26/05/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
 
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DỤNG CỤ Y HỌC ngày 24/05/2023

 File công văn đính kèm bên dưới: 

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT ngày 23/05/2023

File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANG MÁY ngày 22/05/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

 Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT VÀ KHÍ Y TẾ ngày 19/05/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DÂY TRUYỀN DỊCH ngày 17/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 15/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 12/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 11/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 09/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 08/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM ỐNG THÔNG JJ ngày 08/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 05/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ OXY LỎNG ngày 04/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY MONITOR SẢN KHOA PHILIPS ngày 27/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM CATHETER CHẠY THẬN NHÂN TẠO VÀ KHÍ OXY ngày 24/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BĂNG KEO THUN CO GIÃN ngày 20/04/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 19/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BƠM KIM TIÊM VÀ KHÍ OXY NGÀY 17/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT NGÀY 13/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 12/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT NGÀY 11/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 07/04/2023