banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 28/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP GIẤY IN ĐIỆN TIM 3 CẦN ngày 26/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục:  LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ ngày 25/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM KHÍ OXY CHAI, VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT ngày 22/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
GIA HẠN YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM DUNG DỊCH SÁT KHUẨN ngày 20/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP BAO, BO HUYẾT ÁP ngày 19/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM THẠCH MÁU VÀ THẠCH NÂU ngày 19/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, GĂNG TAY, ỐNG THÔNG JJ ngày 19/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC RO2 CHẠY THẬN NHÂN TẠO ngày 15/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM HOÁ CHẤT MHA ngày 13/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MÁY THỞ, MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ, DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦNG, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM, NHIỆT KẾ LẠNH ngày 12/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ THÁO DỞ, DI DỜI, THAY MỚI LỒNG FARADAY VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY MRI ngày 08/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ OXY Y TẾ ngày 08/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH NỒI HẤP TIỆT TRÙNG, BÌNH NÉN KHÍ, VAN AN TOÀN, ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT ngày 08/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM HOÁ CHẤT VÀ DUNG DỊCH SÁT KHUẨN ngày 08/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ HÓA CHẤT ngày 07/09/2023
  CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ LINH KIỆN SỬA CHỮA TRỤ DỊCH TRUYỀN, XE TIÊM, BÀN MAYO, XE BẮT BÉ, XE TẮM BÉ, BÀN SANH, GIƯỜNG HỒI SỨC, XE ĐẨY BỆNH NHÂN ngày 30/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA HỆ THỐNG CHỤP MẠCH SỐ HOÁ XOÁ NỀN TREO TRẦN MỘT BÌNH DIỆN ĐẦU THU PHẲNG ALLURA XPER FD20 VÀ MÁY ĐIỆN TIM GẮNG SỨC CARDIO NGÀY 28/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY SIÊU ÂM ngày 25/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT ngày 25/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY THỞ BABYLOG VÀ MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ DRAEGER ngày 24/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA MÁY IN PHIM XQUANG, CT1, MÁY XỬ LÝ CATTSET CAPSULA, MÀN HÌNH HỆ THỐNG MÁY NỘI SOI OLYMPUS ngày 22/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT ngày 22/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY CHẠY THẬN ngày 21/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM HOÁ CHẤT ngày 18/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 15/08/2023
  THƯ YÊU CẦu MỜi CHÀO GIÁ MUA SĂM VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ KHÍ Y TẾ NGÀY 14-08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ HÓA CHẤT ngày 09/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ HIỆU CHỈNH MÁY ĐO CẢNH BÁO PHÓNG XẠ ngày 09/08/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MÁY THỞ, MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ, DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦNG, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ-ĐỘ ẨM, NHIỆT KẾ ngày 07/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SÀN LỌC MÁU VÀ CATHETER DẪN LƯU QUA DA ngày 02/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA LÒ ĐỐT ngày 02/08/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM PHIM XQUANG ngày 28/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM LINH KIỆN SỬA CHỮA ÁP LỰC DƯƠNG ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU CHO DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦu MỜi CHÀO GIÁ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH ngày 27/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GĂNG TAY PHẪU THUẬT ngày 26/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ngày 25/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT VẬT TƯ XÉT NGHIỆM ngày 14/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP CT16, CT64 LÁT CẮT ngày 13/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 07/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ngày 07/07/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM CATHETER TẠO ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TỪ NGOẠI BIÊN ngày 26/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM CÁC LOẠI ỐNG ngày 20/06/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ THANG MÁY ngay 16/06/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ KIỂM ĐỊNH THANG MÁY ngày 14/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DÂY TRUYỀN DỊCH ngày 13/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO ngày 12/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN SỬA CHỮA THANG MÁY ngày 12/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO ngày 08/06/2023
  THƯ YÊU CẦU MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ VẬT TƯ Y TẾ ngày 01/06/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA MÁY ĐIỆN TIM 3 KÊNH ngày 31/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANG MÁY ngày 23/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY ĐIỆN CHÂM CHO BỆNH VIỆN TỈNH ngày 26/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DỤNG CỤ Y HỌC ngày 24/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT ngày 23/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, HOÁ CHẤT VÀ KHÍ Y TẾ ngày 19/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM DÂY TRUYỀN DỊCH ngày 17/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 15/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 12/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 11/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 09/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 08/05/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM ỐNG THÔNG JJ ngày 08/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 05/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ OXY LỎNG ngày 04/05/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY MONITOR SẢN KHOA PHILIPS ngày 27/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM CATHETER CHẠY THẬN NHÂN TẠO VÀ KHÍ OXY ngày 24/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BĂNG KEO THUN CO GIÃN ngày 20/04/2023
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 19/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BƠM KIM TIÊM VÀ KHÍ OXY NGÀY 17/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT NGÀY 13/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 12/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ và HÓA CHẤT NGÀY 11/04/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ NGÀY 07/04/2023