banner
Đăng Nhập
  Sự kiện nổi bật

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020

 File kế hoạch đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_1163_KH-BVT_an toan lao dong.pdf
 
Các Sự kiện nổi bật đã đưa
   HƯỚNG DẪN KHAI BÁO DỊCH VỤ Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ỨNG DỤNG NCOVI (11:14 - 07/04/2020)
   Bệnh nhân thứ 61 và 67 nhiễm covid – 19 được điều trị thành công và ra viện (15:19 - 01/04/2020)
   Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới - số 1137/KH-BVT (16:20 - 23/03/2020)
   V/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử (16:20 - 23/03/2020)
   10 dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (14:13 - 19/03/2020)