banner
Đăng Nhập
  Tìm kiếm

Tìm kiếm
  Thắng cảnh Ninh Thuận

  Thông báo nội bộ

THÔNG BÁO

Ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT, ngày 30 tháng 5 năm 2018 về việc thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Nhấp vào link bên dưới để xem văn bản:

LinkClick.aspx

 

THÔNG BÁO

Ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT, ngày 30 tháng 5 năm 2018 về việc thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Nhấp vào link bên dưới để xem văn bản:

LinkClick.aspx

 

Đóng   Phân tuyến kĩ thuật