banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2019 - QĐ 4509/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_4509_QD-BVT 16-1-2020.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 (08:58 - 09/01/2020)
   Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2020 - Số 4508/QĐ-BVT (08:58 - 09/01/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung chi ngân sách năm 2019 - QĐ 4507/BV-BVT (15:11 - 06/01/2020)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chị ngân sách năm 2019 - QĐ 4361/QĐ-BVT (16:54 - 20/12/2019)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 - QĐ 3897 (16:25 - 12/11/2019)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 (09:12 - 10/10/2019)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 - Số 2650/QĐ-BVT (14:29 - 08/08/2019)
   Đánh giá thực hiện thu chi 6 tháng đầu năm 2019 (10:51 - 12/07/2019)
   Công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 - số 2036/QĐ-BVT (10:12 - 25/06/2019)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019 (15:08 - 12/04/2019)