banner
Đăng Nhập
  Thông báo giá viện phí

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH CẦN CÓ TRỢ GIÚP Y TẾ

 

In      [ Trở về ]
 
Các Thông báo giá viện phí đã đưa
   Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT (22:13 - 11/04/2019)