banner
Đăng Nhập
  Phân tuyến KT - Giá DV

Quyết định công bố công khai dự toán thu sự nghiệp năm 2019 - 1425/QĐ-BVT

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_1425_QD-BVT ngay 26-4-2019.pdf
 
Các Phân tuyến KT - Giá DV đã đưa
   Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh - 1646/BVT-KHTH (08:23 - 18/04/2019)
   Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh - 170/BVT-KHTH (08:23 - 18/04/2019)
   Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh (21:26 - 17/04/2019)
   DM 44 KT thông tuyến được phê duyệt (23:50 - 11/04/2019)
   Quyết định bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật 2007 (22:35 - 11/04/2019)