banner
Đăng Nhập
  Tin tức & Hình ảnh

CHỦ ĐỀ 5_ CÁC DẤU HIỆU NGUY HIỂM TRONG THỜI GIAN MANG THAI VÀ CHUYỂN DẠ

youtu.be/qp3ZPs1flbs 

 

In      [ Trở về ]
 
Các Tin tức & Hình ảnh đã đưa
   CHỦ ĐỀ 4_ SÀNG LỌC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ (16:50 - 23/12/2020)
   CHỦ ĐỀ 3_ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI (16:50 - 23/12/2020)
   CHỦ ĐỀ 2_ KHÁM THAI ĐỊNH KỲ (16:50 - 23/12/2020)
   CHỦ ĐỀ 1_ KIẾN THỨC CƠ BẢN CHUẨN BỊ MANG THAI (16:49 - 23/12/2020)
   Tài liệu truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em (15:01 - 21/12/2020)