banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐỀ CƯƠNG MẪU

Xem file hướng dẫn đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
ĐỀ CƯƠNG MẪU - GUI CAC KHOA PHONG.doc
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016 TẠI BỆNH VIỆN NINH THUẬN (20:05 - 26/12/2016)
   BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2016 THEO BỘ TIÊU CHÍ MỚI (20:04 - 26/12/2016)
   KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ ĐỔI MỚI PHONG CÁCH PHỤC VỤ BỆNH NHÂN CỦA BỆNH VIỆN NINH THUẬN NĂM 2016 (16:39 - 06/12/2016)
   BẢN TIN AN TOÀN TRONG Y TẾ (10:00 - 29/11/2016)