banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHÂT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

 

In      [ Trở về ]
BC KET QUA TU KIEM TRA CLBV 6 THANG DAU NAM 2017.pdf
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN ĐĂNG BẢNG TIN AN TOÀN TRONG Y TẾ (10:28 - 19/04/2017)
   BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LẦN I, NĂM 2017 (09:39 - 18/04/2017)
   V/v ĐẶT HÀNG CHO CÁC KHOA, PHÒNG THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI CẢI TIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NINH THUẬN (09:03 - 16/02/2017)
   TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐỀ CƯƠNG MẪU (14:59 - 10/02/2017)