banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ

Trong tháng 10/2018, tổ Công tác xã hội đã tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ. Bệnh viện xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng vàng của các mạnh thường quân:

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
CTXH T10 - WEBSITE.pdf
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   Bản tin an toàn y tế 6 tháng đầu năm 2018 (16:56 - 24/07/2018)
   BẢN TIN AN TOÀN Y TẾ CUỐI NĂM 2017 (09:34 - 01/03/2018)
   KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017 (14:20 - 29/12/2017)
   SỞ Y TẾ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TẠI BỆNH VIỆN NINH THUẬN (08:15 - 19/08/2017)