Cập nhật: 22:12 - 09/01/2017
QUYẾT ĐỊNH 1233 SỞ Y TẾ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KCB THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Có file công văn đính kèm bên dưới: Số 1233/QĐ-SYT.