Cập nhật: 09:25 - 15/04/2020
Quyết định phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - số 1678/QĐ-SYT

Mời xem file đính kèm: