Cập nhật: 16:33 - 10/01/2022
Công bố công khai giao dự toán thu sự nghiệp và các khoản thu khác năm 2022 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - Số 15/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm: