Cập nhật: 15:31 - 27/10/2022
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 File công văn đính kèm bên dưới