Cập nhật: 16:46 - 09/03/2023
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP CT16 VÀ CT64 LÁT CẮT

Xem file đính kèm bên dưới: