Cập nhật: 16:47 - 13/03/2023
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANG MÁY

 File công văn đính kèm bên dưới: