Cập nhật: 22:20 - 15/03/2023
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÁP LỰC DƯƠNG

 File công văn đính kèm bên dưới: