Cập nhật: 16:16 - 17/03/2023
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT

 File công văn đính kèm bên dưới: