banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐỂ NÂNG CẤP HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NGÀY 25/04/2024

Bấm vào link để tải Quyết định: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Tài Chính đã đưa
   CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÍ 1 NĂM 2024 NGÀY 08/04/2024 (09:51 - 11/04/2024)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2023 DỰ ÁN XÂY MỚI KHOA TRUYỀN NHIỄM NGÀY 26/02/2024 (08:29 - 29/02/2024)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIAO CHỈ TIÊU KH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024 DỰ ÁN XÂY MỚI KHOA TRUYỀN NHIỄM NGÀY 23/01/2024 (08:29 - 29/02/2024)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BÔ CÔNG KHAI TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐỂ MUA SẮM MÁY SIÊU ÂM NGÀY 26/02/2024 (08:50 - 28/02/2024)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2024 NGÀY 31/12/2023 (10:53 - 06/02/2024)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 NGÀY 31/12/2023 (10:53 - 06/02/2024)
   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐỂ MUA SẮM LINH KIỆN SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP CTI 16 LÁT CẮT VÀ 64 LÁT CẮT NGÀY 17/01/2024 (10:53 - 06/02/2024)
   CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THU - CHI NĂM 2023 NGÀY 09/01/2024 (15:23 - 16/01/2024)
   CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THU - CHI QUÝ 4 NĂM 2023 NGÀY 09/01/2024 (15:23 - 16/01/2024)
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 NGÀY 29/12/2023 (08:33 - 16/01/2024)