banner
Đăng Nhập
  Website Liên kết

  Trang tin thông báo

Kế hoạch Triển khai thẻ khám bệnh thông minh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 15/1/2021

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Quyết định Công nhận xếp hạng I đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Danh mục giá BHYT theo Thông tư 13 bv hang I 29.12.20

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 14/12/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Quyết định ban hành Danh mục Cận lâm sàng cho các khoa bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Mời xem file đính kèm

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 11/11/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 21/10/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 15/10/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Danh mục ngày giường điều thị theo yêu cầu cơ sở mới

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Các Thông Báo đã đưa
  Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh Số 4491/QĐ-SYT
  Danh mục giá ngày 23/9/2020
  Thông báo tuyển dụng ngày 10/9/2020
  Cấu hình danh mục giá DVKT theo Quyết định số 27
  Phu luc 1, 2, 3 dinh kem Cong van 285-KHTH
Đóng   Phân tuyến kĩ thuật