banner
Đăng Nhập
  Website Liên kết

  Trang tin thông báo

Thông báo tuyển dụng ngày 09/7/2020

Mời xem file đính kèm;

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 19/6/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Chấn thương

I. DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU TẠI KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG:

Chi tiết...
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Mắt

1. Danh sách các dịch vụ theo yêu cầu tại khoa Mắt:

Chi tiết...
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Răng Hàm Mặt

1. Danh sách các dịch vụ theo yêu cầu tại khoa Răng Hàm Mặt:

Chi tiết...
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Tai – Mũi – Họng

1. Danh sách các dịch vụ theo yêu cầu tại khoa Tai – Mũi – Họng:

Chi tiết...
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Tổng hợp

I. DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU:

Chi tiết...
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Sản

I. DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU TẠI KHOA PHỤ SẢN:

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 13/5/2020

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Thông báo tuyển dụng ngày 16/4

Mời xem file đính kèm:

Chi tiết...
Các Thông Báo đã đưa
  Quyết định phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - số 1678/QĐ-SYT
  Bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh
  Thông báo tuyển dụng tháng 4/2020
  Tuyển dụng ngày 17/3/2020
  Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
Đóng   Phân tuyến kĩ thuật