banner
Đăng Nhập
Đóng   Website Liên kết

Đóng   Trang tin thông báo

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT 23/03/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH NƯỚC UỐNG

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ THÙNG ĐUN PARAFFIN

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ Y TẾ (LẦN 3)

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT

File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG BẰNG SÓNG SIÊU ÂM SONOST

 File công văn đính kèm bên dưới

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM BÔNG, BĂNG GẠC

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ VÀ HÓA CHẤT

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGÀY 14/03/2023

 File công văn đính kèm bên dưới

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÁP LỰC DƯƠNG

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
Các Thông Báo đã đưa
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANG MÁY
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP CT16 VÀ CT64 LÁT CẮT
  Thông báo tuyển dụng ngày 11-11
  Triển khai giá ngày giường khoa Ngoại Thận - Tiết niệu
  Thông báo tuyển dụng ngày 11.8.2022