banner
Đăng Nhập
Đóng   Website Liên kết

Đóng   Trang tin thông báo

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ngày 28/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP GIẤY IN ĐIỆN TIM 3 CẦN ngày 26/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục:  LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ ngày 25/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 25/09/2023

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 2740: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 2741: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 2742: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 2743: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 2744: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM KHÍ OXY CHAI, VẬT TƯ VÀ HOÁ CHẤT ngày 22/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 21/09/2023

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 2693: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 2695: LinkClick.aspx

Chi tiết...
GIA HẠN YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM DUNG DỊCH SÁT KHUẨN ngày 20/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP BAO, BO HUYẾT ÁP ngày 19/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục:  LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM THẠCH MÁU VÀ THẠCH NÂU ngày 19/09/2023

Bấm vào link để tải công văn đính  kèm: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục:  LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, GĂNG TAY, ỐNG THÔNG JJ ngày 19/09/2023

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 2683: LinkClick.aspx

Chi tiết...
Các Thông Báo đã đưa
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 18/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC RO2 CHẠY THẬN NHÂN TẠO ngày 15/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MUC MUA SẮM HOÁ CHẤT MHA ngày 13/09/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MÁY THỞ, MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ, DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦNG, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM, NHIỆT KẾ LẠNH ngày 12/09/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 11/09/2023
BẢNG CÔNG KHAI GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT VÀ KHÔNG BHYT TẠI BV TỈNH NINH THUẬN 02/12/2022

Bảng giá đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
 
QĐ 27/UBND VỀ GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH NHÂN KHÔNG BHYT

 File đính kèm bên dưới

Chi tiết...
 
Thông Tư 13 về giá Dịch Vụ Kỹ Thuật bệnh Nhân BHYT

 File đính kèm bên dưới

Chi tiết...
 
QUYẾT ĐỊNH 231/QĐ-SYT DỊCH VỤ KỸ THUẬT CS2

 File đính kèm bên dưới

Chi tiết...
 
Đính kèm theo THÔNG BÁO 141/TB-KHTH 2022

 File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
 
QUYẾT ĐỊNH 230/QĐ-SYT PHÊ DUYỆT DANH MỤC DVKT
THÔNG BÁO QĐ 430 và 431
Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh - 4068/BVT-KHTH
QĐ 4674/SYT
QĐ 1504/SYT