banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Bảng Tin Tài Chính

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2024 NGÀY 21/05/2024

 Bấm vào link để tải Quyết định: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ KHI DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NGÀY 02/05/2024

Bấm vào link để tải Quyết định: LinkClick.aspx 

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2024 NGÀY 25/04/2024

Bấm vào link để tải Quyết định: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐỂ NÂNG CẤP HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NGÀY 25/04/2024

Bấm vào link để tải Quyết định: LinkClick.aspx

Chi tiết...
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÍ 1 NĂM 2024 NGÀY 08/04/2024

Bấm vào link để tải công văn đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2023 DỰ ÁN XÂY MỚI KHOA TRUYỀN NHIỄM NGÀY 26/02/2024

Bấm vào link để tải công văn đính kèm số 205/QĐ-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIAO CHỈ TIÊU KH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024 DỰ ÁN XÂY MỚI KHOA TRUYỀN NHIỄM NGÀY 23/01/2024

 Bấm vào link để tải công văn đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BÔ CÔNG KHAI TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐỂ MUA SẮM MÁY SIÊU ÂM NGÀY 26/02/2024

 Bấm vào link để tải công văn đính kèm số 192/QĐ-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2024 NGÀY 31/12/2023

Bấm vào link để tải công văn đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 NGÀY 31/12/2023

Bấm vào link để tải công văn đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
Các Tài Chính đã đưa
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TRÍCH QUỸ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐỂ MUA SẮM LINH KIỆN SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP CTI 16 LÁT CẮT VÀ 64 LÁT CẮT NGÀY 17/01/2024
  CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THU - CHI NĂM 2023 NGÀY 09/01/2024
  CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THU - CHI QUÝ 4 NĂM 2023 NGÀY 09/01/2024
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BÔ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 NGÀY 29/12/2023
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN NGÀY 25/12/2023
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI NHẬN BỔ SUNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 NGÀY 22/12/2023
  QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG 2023 (1737_QD-BVT)
  Tài Chính QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 NGÀY 22/11/2023
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 NGÀY 22/11/2023
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 NGÀY 24/10/2023