banner
Đăng Nhập
  Tài Chính

Công bố công khai giảm dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1372/QĐ-BVT

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_1372_QD-BVT ngày 30.9.2021.pdf
 
Các Tài Chính đã đưa
   Quyết định công bố công khai nhận dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1232/QĐ-BVT (08:29 - 15/09/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1104/QĐ-BVT (09:56 - 16/08/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1077/QĐ-BVT (22:10 - 13/08/2021)
   Công bố công khai giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 - Số 1022/QĐ-BVT (22:56 - 01/08/2021)
   Công bố công khai nhận bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 - Số 1026/QĐ-BVT (22:55 - 01/08/2021)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 (09:25 - 09/07/2021)
   Công bố công khai nhận kinh phí năm 2021 (08:37 - 08/06/2021)
   Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021 (15:00 - 09/04/2021)
   Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2021 - Số 61/QĐ-BVT (12:33 - 28/03/2021)
   Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2020 - Số 322/QĐ-BVT (12:33 - 28/03/2021)