banner
Đăng Nhập
  Tin tức & Hình ảnh

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BỆNH VIỆN NĂM 2015 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Ngày 27/01/2015, Bệnh viện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 - triển khai kế hoạch năm 2016 và Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2016.

Tham dự Hội nghị có Ông Lê Văn Lợi – Trưởng ban kinh tế ngân sách tỉnh; BS Lê Minh Định – Giám đốc Sở Y tế; Bà Nguyễn Thúy Đoàn – Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Ninh Thuận; Bà Phạm Thị Hanh – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; BS Thái Phương Phiên – Giám đốc Bệnh viện Ninh Thuận cùng các Lãnh đạo Bệnh viện; Lãnh đạo các khoa, phòng và hơn 300 cán bộ viên chức Bệnh viện.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị do Bs. Bùi Viết Tuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện trình bày đã nêu rõ: ngay từ đầu năm 2015, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên bệnh viện đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015, đặc biệt trong việc phát triển chuyên môn kỹ thuật như tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 và chuyển giao các gói kỹ thuật. Đồng thời, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong vấn đề cải tiến chất lượng, năm 2015 bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng với những mục tiêu cụ thể, quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để cải tiến chất lượng bệnh viện nhằm mục đích đem lại sự hài lòng, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Từ đó, hình ảnh của bệnh viện tỉnh Ninh Thuận đã thay đổi rất tích cực trong cách nhìn của người dân, tạo được lòng tin của bệnh viện đối với bệnh nhân tỉnh nhà.

Với sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể CBVC, bước đầu bệnh viện đã vượt qua được những khó khăn về thiếu nhân sự và trang thiết bị để đạt được mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ.

Tại hội nghị này Bệnh viện cũng đã triển khai phương hướng hoạt động năm 2016 về Chính trị tư tưởng; Cơ cấu tổ chức và kế hoạch phát triển nhân lực; Công tác chuyên môn; Công tác quản lý chất lượng bệnh viện; Công tác quản lý kinh tế;…

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác Bệnh viện năm 2015, kế hoạch 2016; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2015, kế hoạch năm 2016; Báo cáo tổng kết phong trào  thi đua năm 2016, kế hoạch thi đua năm 2016. Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2016.


 

Toàn cảnh Hội nghị.

 BS Lê Minh Định – Giám đốc Sở Y tế phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị.


 BS Thái Phương Phiên – Giám đốc Bệnh viện Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị.

Tích cực phát triển các kỹ thuật mới và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nâng cao chất lượng  khám chữa bệnh và quản lý Bệnh viện. Quan tâm chăm lo, nâng cao điều kiện là việc, đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Phòng Công nghệ thông tin.

 

In      [ Trở về ]