banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

BẢNG CÔNG KHAI GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT VÀ KHÔNG BHYT TẠI BV TỈNH NINH THUẬN 02/12/2022

Bảng giá đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
QĐ 27/UBND VỀ GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH NHÂN KHÔNG BHYT

 File đính kèm bên dưới

Chi tiết...
Thông Tư 13 về giá Dịch Vụ Kỹ Thuật bệnh Nhân BHYT

 File đính kèm bên dưới

Chi tiết...
QUYẾT ĐỊNH 231/QĐ-SYT DỊCH VỤ KỸ THUẬT CS2

 File đính kèm bên dưới

Chi tiết...
Đính kèm theo THÔNG BÁO 141/TB-KHTH 2022

 File đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
Các Phân tuyến KT - Giá DV đã đưa
  QUYẾT ĐỊNH 230/QĐ-SYT PHÊ DUYỆT DANH MỤC DVKT
  THÔNG BÁO QĐ 430 và 431
  QĐ 4674/SYT
  QĐ 1504/SYT
  QĐ 2972/BVT-KHTH