banner
Đăng Nhập
  Tin tức & Hình ảnh

QUYẾT ĐỊNH 2070 SỞ Y TẾ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KCB THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Có file công văn đính kèm bên dưới: số 2070/QĐ-SYT

 

In      [ Trở về ]
vbden_2070_QD-SYT.pdf