banner
Đăng Nhập
  Thông tin y học

Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề rối loạn lipid máu - Bs Hoài Tâm

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
CHUYEN DE RLLP MAU - bs HOAI TAM CK2 NINH THUAN.pdf
 
Các Thông tin y học đã đưa
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề nội tiết - Bs Ly (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Hội chứng Cushing - BS Thái (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị bướu giáp - BS Trần Thanh Truyền (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Basedow - Bs Hảo (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị cường giáp cấp - Bs Ngọc (15:21 - 16/05/2019)