banner
Đăng Nhập
  Thông tin y học

Báo cáo chuyên khoa II Hội chứng Cushing - BS Thái

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
HOI CHUNG CUSHING - BS THÁI.pdf
 
Các Thông tin y học đã đưa
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị bướu giáp - BS Trần Thanh Truyền (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Basedow - Bs Hảo (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị cường giáp cấp - Bs Ngọc (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Suy thùy trước tuyến yên - BS Hoàng Lê Anh Dũng (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Suy tuyến phó giáp - Bs Đặng Văn Thông (15:20 - 16/05/2019)