banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Sức khỏe cộng đồng

BẢN TIN AN TOÀN Y TẾ NĂM 2022

 THỰC HIỆN “5 ĐÚNG” ĐỂ SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN

Chi tiết...
 
BẢN TIN AN TOÀN Y TÊ NĂM THÁNG 12/2021

 

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Suy vỏ thượng thận - Bs Trần Thái Tuấn

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Hội chứng chuyển hóa - Bs Ngô Thị Hà

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề rối loạn lipid máu - Bs Hoài Tâm

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề nội tiết - Bs Ly

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Hội chứng Cushing - BS Thái

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị bướu giáp - BS Trần Thanh Truyền

FIle đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Basedow - Bs Hảo

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị cường giáp cấp - Bs Ngọc

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Các Thông tin y học đã đưa
  Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Suy thùy trước tuyến yên - BS Hoàng Lê Anh Dũng
  Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Suy tuyến phó giáp - Bs Đặng Văn Thông
  Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề nhiễm toan Ceton - Bs Hào
  Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Đái tháo đường type 2 - Bs Định
  Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị cường Aldosteron - Bs Thoại
 Trang sau