banner
Đăng Nhập
  Tìm kiếm

Tìm kiếm
  Thắng cảnh Ninh Thuận

  Sức khỏe cộng đồng

Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Suy vỏ thượng thận - Bs Trần Thái Tuấn

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Hội chứng chuyển hóa - Bs Ngô Thị Hà

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề rối loạn lipid máu - Bs Hoài Tâm

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề nội tiết - Bs Ly

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Hội chứng Cushing - BS Thái

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị bướu giáp - BS Trần Thanh Truyền

FIle đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Basedow - Bs Hảo

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị cường giáp cấp - Bs Ngọc

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Suy thùy trước tuyến yên - BS Hoàng Lê Anh Dũng

File đính kèm:

 

Chi tiết...
 
Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Suy tuyến phó giáp - Bs Đặng Văn Thông

File đính kèm:

Chi tiết...
 
Các Thông tin y học đã đưa
  Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề nhiễm toan Ceton - Bs Hào
  Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Đái tháo đường type 2 - Bs Định
  Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị cường Aldosteron - Bs Thoại
  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIỆC HIẾN TIỂU CẦU
  MỘT SỐ HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ XÉT NGHIỆM HbA1C ĐỐI VỚI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
 Trang sau
Đóng   Phân tuyến kĩ thuật