banner
Đăng Nhập
  Thông tin y học

Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Suy thùy trước tuyến yên - BS Hoàng Lê Anh Dũng

File đính kèm:

 

 

In      [ Trở về ]
Suy thùy trước tuyến yên - bs Dũng.pdf
 
Các Thông tin y học đã đưa
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Suy tuyến phó giáp - Bs Đặng Văn Thông (15:20 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề nhiễm toan Ceton - Bs Hào (15:20 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Đái tháo đường type 2 - Bs Định (15:14 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị cường Aldosteron - Bs Thoại (15:12 - 16/05/2019)
   NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIỆC HIẾN TIỂU CẦU (10:17 - 31/05/2018)