banner
Đăng Nhập
  Phân tuyến KT - Giá DV

Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_3907_BVT-KHTH.pdf
 
Các Phân tuyến KT - Giá DV đã đưa
   DM 44 KT thông tuyến được phê duyệt (23:50 - 11/04/2019)
   Quyết định bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật 2007 (22:35 - 11/04/2019)